Skawina: Przeprowadzenie i organizacja szkoleń w projekcie
Nowe umiejętności - nowa praca - lepsze życie.
Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Skawina

Numer ogłoszenia: 114712 - 2014
Data zamieszczenia: 04.04.2014

Treść ogłoszenia: ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki:

Telefon (centrala): (12) 276-21-37 Fax: (12) 276-21-37
Adres: ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina