Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w SkawinieDODATEK OSŁONOWY –świadczenie od 01.01.2022r.
Ogłoszenie o dniu wolnym 24.12.2021
WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH PRACOWNIKÓW
Ważne! Od 3 listopada zamknięcie ul. Krakowskiej
Diagnoza lokalnych potrzeb w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie »
INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE „DOBRY START” (300+) NA ROK SZKOLNY 2021/2022
INFORMACJA DLA RODZIN, KTÓRE CHCĄ WSPIERAĆ I POMAGAĆ TYM RODZINOM, KTÓRE Z RÓŻNYCH WZGLĘDÓW NIE RADZĄ SOBIE Z OBOWIĄZKIEM OPIEKI I WYCHOWANIA »
INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW O 500+ NA OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022 »
PROGRAM WSPIERAJ SENIORA »
Wykaz numerów telefonów pracowników MGOPS »
Pomoc seniorom w związku z zagrożeniem koronawirusem »

Informacja o naborze uczestników do filii placówki dziennej opieki i aktywizacji osób starszych w Skawinie – filia „południe”. Klub Samopomocowy w Jurczycach. »


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w związku z realizacją obowiązków prawnych »


Informujemy, że od 20 maja 2019 r., rozpocznie działalność filia placówki dziennej opieki i aktywizacji osób starszych w Skawinie – filia „północ”, Klub Samopomocowy w Radziszowie »

Telefon (centrala): (12) 276-21-37 Fax: (12) 276-21-37
Adres: ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina