Projekty i programy realizowane przez Ośrodek

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie realizuje obecnie:

Projekt pn. „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie”
Projekt pn. „Otwarta Szafa”
Projekt pn. „Utworzenie placówek wsparcia dla seniorów, osób zależnych oraz ich opiekunów na terenie Gminy Skawina”
Projekt pn. Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Skawina
Projekt pn. „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, Zadanie „Kooperacje przeciw COVID”


Telefon (centrala): (12) 276-21-37 Fax: (12) 276-21-37
Adres: ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina