Programy realizowane ze środków budżetu państwa


Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022
Program Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021
Posiłek w szkole i w domu - rok 2021
Dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej - 2021 rok
Program Wspieraj Seniora- 2020 rok
Posiłek w szkole i w domu - 2020 rok
Dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej - 2020 rok
Dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej - 2019 rok
Posiłek w szkole i w domu - 2019 rok
Dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej - 2018 rok
Pomoc państwa w zakresie dożywiania - 2018 rok
Dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej - 2017 rok
Pomoc państwa w zakresie dożywiania - 2017 rok
Dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej - 2016 rok
Pomoc państwa w zakresie dożywiania - 2016 rok
Telefon (centrala): (12) 276-21-37 Fax: (12) 276-21-37
Adres: ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina