Punkt Interwencyjno- Konsultacyjno- Wspierający


Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie, informuje że od dnia 7 września 2020r. rozpoczął swoją działalność Punkt Interwencyjno- Konsultacyjno- Wspierający dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie.

Usługi Punktu Interwencyjno- Konsultacyjno- Wspierającego przeznaczone są dla mieszkańców
Gminy Skawina.

Z pomocy, porady można skorzystać w poniedziałki, czwartki i piątki w siedzibie:

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie

- Zespół ds. pracy socjalnej i asystentury rodziny,

ul. Rynek 24 (wejście od strony ulicy Batorego, piętro I )

tel. 500 378 955

W Punkcie Konsultacyjnym można skorzystać z bezpłatnego poradnictwa dla osób uwikłanych
w przemoc w rodzinie.

DYŻUR PEŁNI

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej – Koordynator – Anna Płonka (Kryńska)

- w każdą środę i czwartek (z wyłączeniem dni świątecznych) w godzinach od 1630 do 1730 w siedzibie:

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie

- Zespół ds. pracy socjalnej i asystentury rodziny,

ul. Rynek 24 (wejście od strony ulicy Batorego, piętro I )

tel. 500 378 955

oraz w formie telefonicznej ( tel. 500 378 955)

- w każdą środę , czwartek (z wyłączeniem dni świątecznych) od 17.30 do 19.30

- w każdy piątek (z wyłączeniem dni świątecznych) od 16.30 do 17.30

Telefon (centrala): (12) 276-21-37 Fax: (12) 276-21-37
Adres: ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina