Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działa na rzecz mieszkańców miasta i gminy Skawina, wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb  pomagając w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać przy wykorzystaniu własnych uprawnień, zasobów i możliwości.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie realizuje:

  • zadania pomocy społecznej:
  • dodatki mieszkaniowe
  • dodatki energetyczne
  • świadczenia rodzinne
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego
  • świadczenia wychowawcze 500+
  • świadczenia z ustawy „Za życiem”
Telefon (centrala): (12) 276-21-37 Fax: (12) 276-21-37
Adres: ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina