Centrum wspierania rodziny

CENTRUM WSPIERANIA RODZINY
ul. Ks. J. Popiełuszki 17
32-050 Skawina
tel. 12 276 34 10

Centrum Wspierania Rodziny ma charakter międzyinstytucjonalny i wielospecjalistyczny.
Jest odpowiedzią na potrzebę zapewnienia mieszkańcom Gminy Skawina dostępu do porad specjalistów wspierających prawidłowe funkcjonowanie rodziny. Powstaje z myślą
o pomocy nie tylko rodzinom i osobom dotkniętym trudnymi chwilami, ale także tym, którzy chcą wzmacniać się w pokonywaniu przeciwności, chcą żyć pełniej, chcą się rozwijać. Świadczyć będzie pomoc psychologiczną i terapeutyczną osobom, małżeństwom i rodzinom przeżywającym trudności życiowe np. uzależnienie lub współuzależnienie, przemoc w rodzinie, konflikty z najbliższymi, kłopoty w wychowaniu dzieci, problemy osobiste, stres związany z życiem codziennym, poczucie choroby, straty, krzywdy lub winy.

Wszelka pomoc i porady udzielane są bezpłatnie !!!

Dokładne informacje znajdują się na stronie Centrum Wspierania Rodziny:
http://cwr-skawina.pl/

Telefon (centrala): (12) 276-21-37 Fax: (12) 276-21-37
Adres: ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina