Zamówienia publiczne

Skawina: Przeprowadzenie i organizacja szkoleń w projekcie Nowe umiejętności - nowa praca - lepsze życie. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Skawina Numer ogłoszenia: 114712 - 2014

(data zamieszczenia: 04.04.2014 )

Przeprowadzenie i organizacja szkoleń w projekcie: Nowe umiejętności - nowa praca - lepsze życie. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Skawina Numer ogłoszenia: 144448 - 2013

(data zamieszczenia: 12.04.2013)
Telefon (centrala): (12) 276-21-37 Fax: (12) 276-21-37
Adres: ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina